Skip to main content

Week 3

Maak een documentclass voor je inleveropgave#

Bekijk de code in de slide hierover en plaats de inleveropgave.cls in dezelfde map als je document.tex. Kopieer een inleveropgave naar je document.tex en probeer zo min mogelijk configuratie over te houden in je document.tex.

NewEnviron + adjustbox#

Definieer een speciale box die jij mooi vindt. Je kan vertrekken vanuit de code in de slides, en van daar uit aanpassen. Je mag het natuurlijk ook heel lelijk maken en super onpraktisch.

Bekijk voor de mogelijkheden de documentatie van adjustbox: https://www.ctan.org/pkg/adjustbox

Newcommand#

Zou je in plaats van \NewEnviron gewoon \newcommand kunnen gebruiken? Wat is het verschil in gebruik?

Accolades#

Bij superscript en subscript kan je met accolades gebruiken, maar ook zonder. Probeer hetzelfde voor andere commando's, zoals \underline Test vs \underline{Test} en \section Titel vs \section{Titel}. Wat doen accolades dus in LaTeX?

Whitespace beperken#

Vorige keer kreeg je deze oefening: maak onderstaande regenboord met behulp van

\textcolor{red}{Text}. De kleuren zijn 'red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'indigo' en 'violet'. Maar 'indigo' is niet standaard gedefinieerd. Je kan deze kleur krijgen op meerdere manieren, maar ik gebruikte de definitie van [latexcolor.com](http://latexcolor.com/). Om precies te zijn, de `\definecolor` voor `indigo(dye)`.

Nieuwe toevoeging. Het ziet er misschien wel mooi uit in de output, maar niet in de input. Zet elke \textcolor op zijn eigen lijn, voor betere overzichtelijkheid. Echter, nu komen er spaties tussen de letters! Hoe halen we die weg?

multicols#

In de presentatie heb je gezien hoe je twocolumn als package option kan meegeven om je tekst in twee kolommen te krijgen in je document. Echter, het is vervolgens lastig om een gedeelte als één kolom te krijgen.

Daarom is het soms handiger om de environment multicols te gebruiken van het multicol package. Je gebruikt dan in je code

\begin{multicols}{2}
    Heel wat tekst
\end{multicols}

voor twee kolommen. Je kan environment multicols* gebruiken om te voorkomen dat kolommen automatisch gebalanceerd worden. Probeer uit hoe dit alles eruit ziet bij veel tekst.

Op de Overleaf documentatie van meerdere kolommen vind je meer details: https://www.overleaf.com/learn/latex/Multiple_columns

subfiles#

Soms heb je een heel lang document, zoals later bijvoorbeeld je scriptie. Het is niet heel handig om een heel groot codebestand te hebben, je zit dan voortdurend te scrollen en compilatie gaat heel langzaam.

Hier is een oplossing voor, subfiles. Probeer de code uit in het stukje subfiles van deze website.

Bibliografie#

Wanneer je bronnen gebruikt voor de inhoud van je document, moet je eraan refereren. Als dit meer dan een paar is, of je document is bijvoorbeeld een practicumverslag, dan moet je dit netjes doen met het bibliografiesysteem van LaTeX.

Lees hiervoor het stukje Bibliography op deze website.

Nieuwe nummeringen#

Gebruiken de commando's \newcounter{iets}, \refstepcounter{iets} en \theiets om je eigen nummeringen te definiëren. Je kan de nummering gebruiken in een commando (zoals je bij \section) hebt, of in een environment, zoals \begin{equation}. Op het internet vind je hier ook vanalles over.

xkeyval#

Probeer de code van mijn antwoord op deze forumvraag uit:

https://tex.stackexchange.com/questions/598048/newcommand-with-easily-configurable-optional-parameters/598124#598124

Kan je begrijpen hoe het werkt? Bekijk ook de documentatie van xkeyval op https://www.ctan.org/pkg/xkeyval

texorpdfstring#

Kan je vinden wat \texorpdfstring doet in de documentatie van hyperref op https://www.ctan.org/pkg/hyperref ?

Een uitleg hiervan kan je ook vinden (onder puntje .toc) op

https://tex.stackexchange.com/questions/597675/understanding-all-output-files-when-compiling-a-latex-document/597678#597678